Urheiluhieronta

Urheiluhieronta on klassisen hieronnan soveltamista urheilijan tarpeisiin ja toimimista lihashuollon tukena rasituksesta palautumisessa sekä vammojen ennaltaehkäisyssä ja jälkihoidossa.

Urheiluhieronta eroaa klassisesta hieronnasta sillä, että käsittely on enemmän lihasta muokkaavaa ja hieronnan toteuttamisessa huomioidaan urheilijan treeni- ja kilpailukausi. Tavoitteena on avata lihaskireyksiä, edesauttaa palautumisessa, lisätä liikkuvuutta, rentouttaa sekä mahdollistaa parempiin ja tehokkaimpiin suorituksiin.

Urheiluhieronta rytmitetään urheilijan tai aktiiviliikkujan tavoitteiden ja harjoitusohjelman mukaan. Se vaihtelee aina peruskäsittelystä ja palautuskäsittelystä ennen suoritusta tehtävään herkistyskäsittelyyn. Tavoitteena on lihaksen toiminnan tehostaminen, palautumisen ja suorituskyvyn parantaminen sekä samalla myös loukkaantumisriskin pienentäminen. Lisäksi urheiluhierontaa käytetään tehokkaasti lihasvammojen jälkihoitoon ja kuntoutukseen.