Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Terveydenhuollon ammattilaisena, koulutettuna hierojana ja yrittäjänä, kerää asiakkaista hoidon kannalta tarpeelliset tiedot.

Asiakkaiden täyttämät tiedot ovat paperisia ja säilytän niitä lukitussa tilassa, tiedot eivät ole muille nähtävissä.

Olen koulutettuna hierojana vaitiolovelvollinen ja keräämäni tiedot ovat vain minun käytössä. Noudatan työssäni ja asiakassuhteissa mm. Kuluttajansuojalakia, Henkilötietolakia, Lakia terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

Rekisterinpitäjä
Terveyshuoltamo IHANA ja RENTO
Nycanderinkatu 7
10900 Hanko
040 419 3427
elina@ihanajarento.fi

Rekisterin ylläpitäjä
Elina Nyberg
Hietaniementie 16
10820 Lappohja
040 419 3427
elina@ihanajarento.fi

Rekisterin nimi
Terveyshuoltamo IHANA ja RENTO asiakasrekisteri

Tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen ja hoidon kannalta oleellisten tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on taata asiakkaalle juuri hänelle suunnattu hyvä ja tarpeellinen hoito.
Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu asiakasturvallisuudesta huolehtimiseen.

Rekisteriin kirjattavat tiedot
Henkilötiedot:
 etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan tulosyy, asiakkaan terveydentila ja käyttämät lääkkeet, hieronnan vasta-aineet, allergiat, tuki- ja liikuntaelin sairaudet/vammat.
Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: alkutilanne, havainnot, tutkiminen/testit, hoitosuunnitelma, lisätiedot
Asiakkaan antamat lisätiedot: ammatti, harrastukset, toiveet/tavoitteet
Suostumus suoramarkkinointiin ja mainontaan: sähköpostiosoite
Asiakkaan luvalla yhteystietoja käytetään asiakkaan etua ajatellen tiedottamiseen.
Asiakas voi rastittamalla hyväksyä tiedottamisen ja perua sen koska vain halutessaan.

Tietojen kerääminen 
Nettiajanvarauksesta (Slotti), yhteydenotosta ja asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä käydyistä keskusteluista.

Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei koskaan luovuteta ulkopuoliselle taholle ilman kirjallista suostumista.
Tietoja voidaan luovuttaa muille terveydenhoitoalan ammattilaisille vain asiakkaan suostumuksella.
Asiakas voi pyytää tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada oikaistuksi väärät tiedot. Hänellä on myös oikeus saada asiakastiedoistaan kopio.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle
Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet 
Asiakastietolomakkeet säilytetään kansioissa, jotka säilytetään lukollisessa kaapissa Terveyshuoltamo IHANAN ja RENNON hoitotilassa.
Tiedot ovat vain allekirjoittaneen käytössä.

Ajanvarausjärjestelmään, tallentuva ajanvaruksen tiedot (puhelinnumero ja sähköposti) ovat vain Terveyshuoltamo IHANAN ja RENNON tietokoneella, joka on suojattu virusturvalla, palomuurilla ja kaksinkertaisella salauksella.